MEDIA RELATIONER

Rådgivning

BSAB FILE TRANSFER

Media är ett brett begrepp som innefattar allt från kvällstidningar till fack- och näringslivspress, via rikstäckande och lokala dagstidningar, TV, radio och webben. Organisationens företrädare måste vara bekväma i kontakten med all media, både för att sprida glada produkt- och tillväxtnyheter och för att hantera negativa nyheter om uppsägningar och nedläggningar.


Vi hjälper våra kunder med att inventera, förbereda, underhålla och utveckla deras medierelationer. Vi biträder också i själva kontaktarbetet och kan ställa upp som talespersoner, när så är lämpligt. Självfallet skriver vi pressreleaser.

 
Pressreleaser

En pressrelease ska vara kort, saklig och läsvärd. Helst ska den kunna ingå i redaktionell text utan vidare bearbetning. Många tycker att man ska hushålla med sina pressreleaser. Vi tycker att det är en bra form att meddela saker genom, även om de bara hamnar på den egna hemsidan och aldrig i en tidning.


Vi skriver gärna pressreleaser. Ibland gör vi det som första åtgärd i ett projekt, som ett sätt att fånga vad vi vill kommunicera - sätta en bild - och för att stämma av uppdraget med kunden. 

Löpande rådgivning eller projektledning

Vi finns alltid till hands för löpande rådgivning, goda råd och en second opinion, även om vi inte har huvudansvar eller producerar allt. 

Skribent /redaktör

Ibland behövs en resursförstärkning som skribent eller redaktör till nya texter eller bearbetning av texter som andra skrivit.


Vi tillhandahåller både skribenter och redaktörer som är vana att arbeta med text.

 

 

Skriver pressreleaser och
Q&A-dokument. Jobbar som skribent/redaktör.

© 2017 - Belin Stenbeck AB