FINANSIELL KOMMUNIKATION

Erfarenhet av presentationer vid bokslut, kapitalmarknadsdagar, förvärv & samgåenden och bolagsstämmor.

Rådgivning

BSAB FILE TRANSFER

Ett företags finansiella kommunikation ska syfta till att säkerställa fortsatta finansieringsmöjligheter via kapitalmarknaden och ge en rättvis kurs på bolagets aktie vid varje given tidpunkt. Kommunikationen ska vara korrekt, rättvisande och i tid. Den ska skapa intresse, förståelse och förtroende för bolagets verksamhet, vilket i sin tur bör leda till ökat intresse för aktien som placering, fler ägare och ökad omsättning på börsen.

Vi är experter på att fånga det viktigaste och kommunicera budskapet oavsett om det är till en roadshow, kapitalmarknadsdag eller bolagsstämma. Vi kan också hjälpa till med pressreleaser, delårsrapporter och årsredovisningar.
IR-strategi

Genom att förmedla en tydlig och korrekt bild av verksamheten skapas förtroende hos kapitalmarknad och investerare. IR-strategin beskriver allmänna och specifika mål, inriktningen för arbetet och de viktigaste aktiviteterna. Utfallet ska sedan utvärderas.


Vi skapar kommunikationsplanen, dokumenterar och hjälper till att skapa en aktivitetsplan. Vi undersöker hur kommunikationen går fram, utvärderar och föreslår utveckling.

 

 Kapitalmarknadsdagar och bolagsstämmor

En kapitalmarknadsdag ger möjlighet att fördjupa ägarnas, analytikernas, medias och andra investerares kunskap om företaget. En bolagsstämma ger möjlighet att informera ägare och media om strategi, marknad, teknik och nya produkter, vid sidan av stämmans formalia.


Vi kan hjälpa till med allt från att planera upplägg, innehåll och budskap till att göra alla presentationer och bistå på plats med genomförande, teknik och (eventuella) studiebesök.

  

Årsredovisningar och delårsrapporter

Den finansiella rapporteringen är grunden för den finansiella kommunikationen. Den ska sätta verksamhetens utveckling i rätt perspektiv och illustrera viktiga händelser, både för den professionella investeraren och en bredare publik.


När vi känner våra kunder, deras strategi och verksamhet, gör deras presentationer och hjälper till med deras möten, är det lätt för oss att se till att årsredovisningen hänger ihop med den övriga kommunikationen.


Vi gör årsredovisningar och delårsrapporter - både digitalt och analogt.

  

Börsintroduktioner

En börsintroduktion är som en kampanj, ett förvärv eller ett stort förändringsprojekt. Egentligen är den en stor försäljningsinsats. En börsintroduktion kräver en egen kommunikationsplan, presentationer, möten och investeringsprospekt.


Vi har erfarenhet från flera stora och små börsintroduktioner och arbetar med hela paletten av företagspresentationer, interninformation och finansiell kommunikation i börsintroduktioner, ofta i nära samarbete med finansiella rådgivare, managementkonsulter och jurister.

 

 

 


Löpande rådgivning eller projektledning

Vi finns alltid till hands för löpande rådgivning, goda råd och en second opinion, även om vi inte har huvudansvar eller producerar allt. Vi kan också stiga in som projektledare för kommunikationsprojekt som genomförs med interna resurser.


 

 

Skribent /redaktör

Ibland behövs en resursförstärkning som skribent eller redaktör till nya texter eller bearbetning av texter som andra skrivit.


Vi tillhandahåller både skribenter och redaktörer som är vana att arbeta med text.

© 2018 - Belin Stenbeck AB