PRESENTATIONER

MÖTEN

TRYCKSAKER

INTERAKTIVITET

FILM

BSAB FILE TRANSFER

Business Presentations

 

INTERAKTIVITET


Med interaktiva verktyg skapar vi dialog och delaktighet vid möten och konferenser. Bättre förståelse och engagemang kring viktiga frågeställningar genom en aktiv dialog. Systemet kan också användas till tävlingar.

Resultatet från interaktiviteten kan sparas som en rapport och bearbetas efter mötet.

Vi samarbetar med flera leverantörer av interaktiva verktyg som fungerar med smartphones och läsplattor.

 Vi har erfarenhet av att jobba med
Poll Everywhere som är ett enkelt
och driftsäkert system

© 2018 - Belin Stenbeck AB