INTERNINFORMATION

Erfarenhet av presentationer vid organisationsförändringar, strategidragningar,  styrelse-presentationer och andra möten.

Rådgivning

BSAB FILE TRANSFER

Framgångsrika företag och organisationer har kunniga och hängivna medarbetare. Det är först när medarbetarna förstår och sympatiserar med strategin och budskapsplattformen som kraften i engagemanget kan frigöras. Medarbetarna blir då bra företrädare och ambassadörer.

Interninformation är från början en envägskommunikation från ledning till medarbetare, men måste så fort som möjligt medge dialog - i personliga möten, chattar eller i skrift.


Vi hjälper till med produktion av texter, bilder, intranät, nyhetsbrev, interntidningar och intern-TV. Vi sätter mål, undersöker, utvärderar och föreslår utveckling.

 Strategi

Alla företag, organisationer och myndigheter har en strategi, mer eller mindre uttalad. En väl genomtänkt och presenterad strategi bör vara utgångspunkten även för internkommunikationen. De interna budskapen får inte avvika från de externa. Med en tydligt kommunicerad strategi kan medarbetare lättare sträva efter att nå arbetsgivarens mål.


Vi hjälper till att formulera och visualisera mål och strategi i alla kanaler.

 

 Förändringskommunikation

Förändringskommunikation är vanligen ett intensivt skede - en kampanj - när nya mål, en strategiförändring, en breddning av verksamheten eller en nedläggning av en verksamhetsgren ska ske. Ibland måste en separat kommunikationsplan upprättas, nya budskap utformas, nya kanaler testas och nya presentationshjälpmedel utvecklas.


Vi arbetar med all sorts kommunikation inom förändringsprojekt, såväl internt som externt och med allt från presentationer, möten och nyhetsbrev till intranät.

 
Storytelling

Exempel på projekt, händelser och kundsituationer kan många gånger beskriva önskvärda beteenden på ett bättre sätt än policyer, fakta och instruktioner.


Vi hjälper till att dokumentera, illustrera och tillhandahålla berättelser som kan användas både internt och externt.

Löpande rådgivning eller projektledning

Vi finns alltid till hands för löpande rådgivning, goda råd och en second opinion, även om vi inte har huvudansvar eller producerar allt. Vi kan också stiga in som projektledare för kommunikationsprojekt som genomförs med interna resurser. 


Skribent /redaktör

Ibland behövs en resursförstärkning som skribent eller redaktör till nya texter eller bearbetning av texter som andra skrivit.


Vi tillhandahåller både skribenter och redaktörer som är vana att arbeta med text.

© 2018 - Belin Stenbeck AB