Rådgivning

BSAB FILE TRANSFER

Photo

 

 

 

 

 

 

Photo

 

 

 

 

 

 

Photo

 

 

 

 

 

 

Företagskommunikation

Företagskommunikation, eller corporate commun-ication, avser den övergripande kommunikation
- riktad till alla målgrupper och i alla kommunikationskanaler

Finansiell kommunikation

Ett företags finansiella kommunikation ska syfta till att säkerställa fortsatta finansieringsmöjligheter via kapitalmarknaden och ge en rättvis kurs på bolagets aktie vid varje given tidpunkt.

Kriskommunikation

En kris är en ovanlig händelse som fel hanterad
kan rubba kundernas, medarbetarnas, finansiärernas eller leverantörernas förtroende för företaget och därigenom minska företagets värde och/eller intäkter.

© 2018 - Belin Stenbeck AB